Vigtigheden af at arbejde korrekt og med tydelig og fremsynet ledelse

To kolleger er i et mødelokale i grå nuancer

Forretningsetik og korruption

Det er yderst vigtigt for os at drive forretning på en ansvarlig og lovlig måde, og vi afviser alle former for korruption. Vores Code of Conduct, som gælder for alle medarbejdere i AJ-koncernen, indeholder retningslinjer, der tydeligt beskriver, hvordan vores forretning skal drives.

For at sikre god forretningsetik i forsyningskæden skal alle AJ Gruppens leverandører og underleverandører overholde koncernens krav og retningslinjer for social ansvarlighed, bæredygtig udvikling og forretningsetik samt krav baseret på FN's Global Compact.

Solen skinder ned i en skov

Bæredygtighed og ledelse

Vores ti nye bæredygtighedsemner danner grundlaget for vores bæredygtighedsarbejde og tydeliggør vores fokus fremadrettet. Ledelsessystemer og digitale værktøjer giver os mulighed for at sikre processer og indsamle information på en struktureret måde. Til indsamling af bæredygtighedsdata bruger vi en platform fra Position Green, som støtter os i arbejdet med at rapportere, overvåge og analysere.

Vi ser et udvidet samarbejde både internt og eksternt som en vigtig del af vores bæredygtighedsarbejde. Ved at deltage i netværk kan vi udveksle erfaringer og få støtte. AJ Produkter er medlem af netværkene EMC og RISE Kemikaliegruppen og er repræsentant i Möbelfaktas kriterieråd og deltager i SIS' tekniske udvalg.Vigtige samarbejder - Netværk og medlemskaber

Position green

Position Green

Position Green er en platform til måling og overvågning af bæredygtighedsdata. AJ Produkters samarbejde med Position Green bidrager til udviklingen af vores bæredygtighedsarbejde og vores bæredygtighedsrapportering.

Kemikaliegruppen

RISE kemikaliegruppen

Et netværk og en vidensplatform drevet af RISE. Netværket giver os som virksomhed business intelligence, værktøjer og videndeling inden for kemiske og miljømæssige spørgsmål til produkt og produktion.

EMC

EMC

Medlemskab af EMC's bæredygtighedsnetværk bidrager til udvikling af ekspertise og udveksling af erfaringer inden for bæredygtig forretningsudvikling.

Möbelfakta

Möbelfaktas kriterieråd

AJ Produkter sidder som repræsentant i Möbelfaktas kriterieråd. Rådets opgave er at sikre, at Möbelfaktas kriterier er relevante og opdaterede og i overensstemmelse med ISO 14024.

SIS

SIS' tekniske udvalg

Ved at deltage i SIS Technical Committee får vi et tidligt indblik i nye standarder, der er på vej.

Hvis du vil vide mere om, hvad vi gør for hvert enkelt bæredygtighedsspørgsmål, kan du læse vores bæredygtighedsrapport.

Læs hele bæredygtighedsrapporten 2023

I foråret 2023 har vi analyseret og opdateret de vigtigste bæredygtighedsområder for hele organisationen. Analysen omfatter vores kontorer, lagre, egne fabrikker og datterselskaber rundt omkring i hele Europa.

AJ Produkters bæredygtifhedsrapport 2023