Pas på vores ressourcer - det er vigtigt for os alle sammen

Et fragtskib med containere sejler på havet

Klimapåvirkning og neutralitet

På både forretnings- og produktniveau arbejder vi løbende på at indsamle og beregne vores drivhusgasudledninger. Beregning i henhold til GHG-protokollen giver os kontrol og identificerer muligheder for at reducere vores udledninger i hele vores værdikæde.

Transport udgør en væsentlig del af vores udledning og er derfor en prioritet i dette bæredygtighedsspørgsmål. Vi arbejder med livscyklusanalyser ved at beregne klimaemissioner på produkter, der er fremstillet på vores egne fabrikker, såsom garderobeskabe og borde til skolemiljøet.

Solen skinder på en masse solpaneler

Energiforbrug

Indsatsen for at reducere vores energiforbrug og øge energieffektiviteten er i fokus. På nogle af vores enheder investerer vi i vores egen elproduktion i form af solpaneler for at reducere brugen af energi fra eksterne kilder. Der træffes også aktive valg med fokus på at udfase fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas.

Miljøbillede med en grøn plante i vækst

Materialeforbrug

Et produkts miljøpåvirkning kontrolleres i vid udstrækning allerede i design- og produktudviklingsfasen. At reducere materialeforbruget, bruge flere vedvarende og genanvendte materialer og eliminere brugen af farlige stoffer i vores produkter, er en del af vores arbejde.

I 2023 implementerede vi vores materialeportal, som giver os mulighed for at indsamle data på leverandørniveau om typen og mængden af materialer, det mulige indhold af farlige stoffer og andelen af genbrugsmaterialer i produkterne. Vi har også anskaffet en XRF-scanner til test af kemiske elementer i produkter.

Vores arbejde med miljøvurderinger fortsætter, og vores sortiment omfatter produkter, der er certificeret i henhold til Svanemærket, Möbelfakta, Byggvarubedömningen og GS.

Affaldshåndtering på et lager

Affaldshåndtering, herunder farligt affald

Jo mere vi sorterer, jo mindre brænder vi. Materialer med farlige stoffer bortskaffes også korrekt, hvilket forårsager mindre skade på mennesker og natur. Fokus for os i dette bæredygtighedsspørgsmål bør være at reducere mængden af affald, herunder farligt affald, tage os af farligt affald på den rigtige måde og øge den andel, der går til materialegenvinding.

Vores hovedkontor i Halmstad har et mål om at nå op på 40 % genanvendeligt affald inden 2023.

Cirkulære løsninger

Ved at bruge jordens ressourcer mere sparsomt og få dem til at cirkulere videre, kan vi også reducere vores klima- og miljøpåvirkning. Der er ved at blive udviklet nye designprincipper, hvor en af hjørnestenene er at designe produkter til en bæredygtig og cirkulær fremtid. Vores reservedelssortiment udvides gradvist hvert år, og vi er nødt til at gøre reservedele endnu mere tilgængelige for vores kunder. Med flere reservedele i vores sortiment øger vi muligheden for, at vores kunder kan reparere i stedet for at købe nyt eller sende et helt nyt produkt.


Producentansvar

AJ Produkter er underlagt producentansvar for emballage, elektroniske produkter og batterier. Grundtanken i producentansvaret er at reducere mængden af affald og sikre, at det affald, der opstår, bliver genanvendt og brugt til nye produkter. Som virksomhed er det vores ansvar at hjælpe med at nå genanvendelsesmålene og sikre, at den emballage, de elektroniske produkter og de batterier, vi sender på markedet, kan indsamles og genanvendes. AJ Produkter i Sverige er tilsluttet indsamlingssystemerne FTI og El-Kretsen. Datterselskaberne rapporterer i deres respektive lande.


Vigtige partnerskaber - Virksomheder

fti

Indsamling af emballage og aviser

AJ Produkter er tilsluttet FTI og opfylder dermed sit producentansvar med hensyn til indsamling og genanvendelse af emballagematerialer.

elkretsen

Elkretsen

AJ Produkter er tilsluttet El-Kretsen og opfylder dermed sit producentansvar for indsamling og genanvendelse af e-affald og batterier.

Bæredygtighedsrapport 2023