Det handler om at sikre, at vi alle har det godt på arbejdet.

En person i gul trøje går på et gåbånd

Vores arbejdsmiljø - vores trivsel og kompetencer

Et godt arbejdsmiljø, hvor der er fokus på ergonomi, sikkerhed, medarbejdertrivsel og kompetencer, bidrager til vores velvære på arbejdspladsen. I hele virksomheden arbejder vi på at etablere en positiv sikkerhedskultur og udvikle sikkerhedskompetencer blandt medarbejderne og i nogen grad også blandt leverandørerne.

Vi bestræber os på at gøre AJ Produkter til en attraktiv arbejdsplads med sunde medarbejdere, der har lyst til at blive hos os i lang tid. Vi vil være en åben, inkluderende og ligeværdig arbejdsplads.

Kompetenceforsyning er afgørende for virksomhedens udvikling. At finde de rigtige medarbejdere og sikre, at de udvikler sig og trives i virksomheden, er en investering i fremtiden.

Menneskerettigheder i forsyningskæden

AJ Produkter har en stor leverandørbase, og for os skal al forretning foregå på en ansvarlig og professionel måde. Ligesom os skal vores leverandører respektere og stå op for menneskerettigheder, arbejdsret, miljøansvar og anti-korruption i alle led af forsyningskæden.

Vores CSR-arbejde omfatter årlige risikovurderinger, hvor vi systematisk gennemgår vores leverandører på tre områder: økonomisk, socialt og miljømæssigt. Målet er at sikre, at vores leverandører overholder gældende lovkrav og opfylder vores krav og retningslinjer på dette område.

3 personer i et lyst og åbent fællesareal på en arbejdsplads

Kundernes sundhed og velbefindende

Vi har bygget en koncern på idéen om at forbedre folks arbejdsmiljøer. AJ Produkter arbejder med indretning og udstyr, vi er ikke i sundhedsbranchen - MEN samtidig kan vi med vores produkter gøre en stor forskel for sundheden og trivslen på mange forskellige arbejdspladser.

Vi har bl.a. løsninger til at arbejde mere aktivt på kontorer og skoler, lydsmarte produkter og produkter til at fremme mere ergonomiske arbejdsmetoder.

Læs hele bæredygtighedsrapporten for 2023

I foråret 2023 har vi analyseret og opdateret de vigtigste bæredygtighedsområder for hele organisationen. Analysen omfatter vores kontorer, lagre, egne fabrikker og datterselskaber i hele Europa.

ÅBEN SOM PDF

Bæredygtighedsrapporten 2023