Lagerrapporten 2022: Et godt arbejdsmiljø kan ses på bundlinjen

Lagerrapporten 2022: Et godt arbejdsmiljø kan ses på bundlinjen

Hvad mener lager- og logistikchefer er vigtigt på arbejdspladsen? Hvor meget ved de om deres fysiske arbejdsmiljø? Og hvad kan vi forvente i fremtiden?

Sammen med Kantar Sifo har vi interviewet 400 lager- og logistikchefer i Danmark, Norge, Finland og Sverige. Undersøgelsen handler om det fysiske arbejdsmiljø og indeholder flere interessante statistikker og vigtige indsigter. Læs med og se resultaterne.

Resultaterne kort:

  • Størstedelen af de adspurgte lagerchefer mener, at de mangler viden om det fysiske arbejdsmiljø
  • En tredjedel mangler uddannelse inden for emnet
  • Indretningen af arbejdspladserne kan forbedres
  • Fremtiden ser lovende ud

Derfor interesserer vi os for arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er vigtigt ud fra flere synsvinkler. Det drejer sig selvfølgelig om at forebygge ulykker, sygdom og dårligt helbred på arbejdspladsen. Men set ud fra et forretningsmæssigt perspektiv, handler det også om at sikre produktiviteten. Da vi tilbringer en stor del af vores liv på arbejdet, er det vigtigt, at vi føler os godt tilpas, og at vi har de rette forudsætninger for at udføre vores arbejde på bedst mulige måde.

For at sikre et godt arbejdsmiljø er det derfor vigtigt at være opmærksom på og udvikle det, der får folk til at føle sig godt tilpas på arbejdspladsen. Derfor besluttede vi i AJ Produkter at gennemføre en undersøgelse af, hvordan lager- og logistikledere i Norden opfatter og arbejder med det fysiske arbejdsmiljø. Vi ønskede at få en bedre forståelse og mere viden om det fysiske arbejdsmiljø og samtidig identificere fremtidige behov for at sikre, at vi fortsat kan levere det, som vores kunder efterspørger.

LØN
Medarbejdere, der har det godt, gør det bedre

At skabe overskud er vigtigt for enhver virksomhed, da det er med til at danne fundamentet for bæredygtig udvikling på lang sigt. Der er flere faktorer, der spiller ind for at nå derhen – blandt andet det fysiske arbejdsmiljø. Medarbejdere, der har det godt, gør det typisk også bedre arbejdet. Og medarbejdere med de rette arbejdsvilkår udfører også deres arbejde mere effektivt.

Men tænker de danske lagerchefer så også det? Hele 94 % er faktisk enige og ser en stærk sammenhæng mellem virksomhedens overskud og det fysiske arbejdsmiljø. Og hele 7 ud af 10 lagerchefer anser arbejdsmiljøet som ekstremt vigtigt.

Er det fysiske arbejdsmiljø vigtigt for virksomhedens økonomi?

Undersøgelsen viser, at størstedelen af de danske lagerchefer mener, at et godt fysisk arbejdsmiljø har stor betydning for virksomhedens produktivitet. Og ser vi på undergrupperne, er det særligt de yngre kvindelige ledere (under 40 år) der mener, at det er vigtigt. 81 % af dem mener, at det fysiske arbejdsmiljø er ekstremt vigtigt, hvor det for den ældste gruppe af ledere (over 55 år) tilsvarende kun er 56 %. Blandt kvindelige ledere siger 83 %, at de mener, at arbejdsmiljøet er meget vigtigt, sammenlignet med 56 % af mændene.

VIDEN
De danske ledere har mest viden i Norden

Selv om flertallet af lagercheferne mener, at arbejdsmiljøet er vigtigt for produktiviteten, føler mange af dem, at de mangler viden om, hvordan man skaber et godt fysisk arbejdsmiljø. 40 % svarer, at de har "meget stor" viden om det fysiske arbejdsmiljø, hvilket er langt under de 71 %, der mener, at et godt fysisk arbejdsmiljø er ekstremt vigtigt. Dette tal er dog betydeligt højere end i de andre nordiske lande, hvor de tilsvarende tal ligger på mellem 13-19 %. Så enten er vidensniveauet højere i Danmark, eller også værdsætter danske ledere deres viden højere. Rapporten viser også, at vidensniveauet er højere blandt dem, der har fået en eller anden form for uddannelse i emnet.

Mere end halvdelen savner uddannelse

Selvom undersøgelsen viser, at uddannelse i fysisk arbejdsmiljø er et effektivt værktøj, viser rapporten også, at kun 42 % af lager- og logistikcheferne har gennemgået en eller anden form for uddannelse eller kursus i fysisk arbejdsmiljø. Det betyder, at 3 ud af 5 savner uddannelse indenfor dette område. Mindre end halvdelen, 46 %, har søgt efter oplysninger om det fysiske arbejdsmiljø indenfor de seneste 12 måneder. De typiske kilder til information er søgninger på internettet og oplysninger fra Arbejdstilsynet.

ENGAGEMENT

Virksomheder med flere ansatte taler oftere om det fysiske arbejdsmiljø

62 % af lederne i de danske industrivirksomheder fortæller, at de taler om det fysiske arbejdsmiljø med deres kollegaer eller chefer hver uge. Typisk er det virksomheder med flere ansatte, som taler om det. Ligesom ledere, der har modtaget en eller anden form for uddannelse om emnet, også taler oftere om det fysiske arbejdsmiljø. Nye ledere, dvs. dem, der har arbejdet i op til fem år som leder, er mere tilbøjelige til at tale om arbejdsmiljø end dem, der har arbejdet i længere tid som leder.

Hvor ofte taler de danske lagerchefer om det fysiske arbejdsmiljø?

I grafen ovenfor kan du se, hvor ofte virksomheder med forskelligt antal ansatte taler om emnet. De fleste ledere taler om det fysiske arbejdsmiljø hver uge. Her er det tydeligt, at ledere, der har ansvaret for en større gruppe medarbejdere, og dem, der har været ledere i kortere tid, taler oftere om emnet. Ligesom at ledere, der har gennemgået uddannelse, taler mere om det fysiske arbejdsmiljø end ledere, der ikke har.

NUVÆRENDE SITUATION
Meget snak – for lidt handling

Hvis det fysiske arbejdsmiljø påvirker produktiviteten, skal der være optimale forhold for medarbejderne. Men er det? Undersøgelsen viser, at der er et stort potentiale for at forbedre og dermed øge overskuddet på arbejdspladsen – kun få procent mener, at deres indretning på nuværende tidspunkt er ekstremt god. 9 ud af 10 lederne har forslag til, hvad der kunne forbedres i indretningen for et mere optimalt fysisk arbejdsmiljø.

Hvor godt tilfreds er du med indretningen på din arbejdsplads?

Kun omkring halvdelen af de danske ledere mener, at deres indretning er god, hvilket ikke er en særlig god vurdering af indretningen på arbejdspladsen. Kun 13 % mener, at indretningen er meget god, hvilket betyder, at der er et stort forbedringspotentiale.


Områder med størst potentiale for forbedringer

Undersøgelsen viser, at der er et stort potentiale for at forbedre og dermed øge arbejdspladsens udbytte. Sikkerhedsudstyr, affaldshåndtering og løfteudstyr anses for at være de bedste løsninger i dag, mens lydisolering, opbevaring, borde og bænke har det største udviklingspotentiale.

AJ Produkter: Opsummering

Vi kan se, at der er en stor forståelse for, at arbejdsmiljø og virksomhedsoverskud går hånd i hånd – og hele 94 % af lederne siger, at de mener, at det fysiske arbejdsmiljø er meget vigtigt. På trods af denne indsigt og det faktum, at danskerne eftersignende er dem, der har mest information sammenlignet med resten af Norden, er der stadig alt for lidt viden om emnet. For kun 40 % siger, at de har et meget godt kendskab til det fysiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen viser også, at næsten halvdelen taler om arbejdsmiljøet hver uge, men at over halvdelen mangler uddannelse indenfor feltet.

Lagerrapporten viser, at de eksisterende arbejdsmiljøer rundt omkring ikke er indrettet optimalt med tanke på at give medarbejderne de bedste arbejdsvilkår. Danske lagerchefer mener, at lydisolering, opbevaring, borde og bænke er det, der halter mest, mens der allerede er meget godt styr på affaldshåndtering, sikkerhedsudstyr og løfteudstyr. Der er med andre ord et stort udviklingspotentiale på dagens arbejdspladser.

  • Arbejdsmiljø og overskud går hånd i hånd.
  • På trods af dette er lagerchefernes viden al for lav
  • Halvdelen af lagercheferne taler om det fysiske arbejdsmiljø hver uge
  • Halvdelen mangler uddannelse indenfor området
  • Arbejdspladserne er ikke optimalt indrettet
  • Lydisolering, opbevaring, borde og bænke har det største forbedringspotentiale
Vi kan hjælpe

Hos AJ Produkter har vi en række produkter, der kan hjælpe med at forbedre arbejdsmiljøet. Vi ved, at støj på arbejdspladsen kan føre til hovedpine og dårlige præstationer. Vi ved, at dårlige arbejdsredskaber kan føre til varige smerter og dermed til sygefravær. Vi ved også, at rod og dårlig opbevaring bidrager til stress og nedsat effektivitet. Derfor udvikler vi produkter og hjælpemidler, der kan gøre en forskel for dig og dit arbejde.

FREMTID
Fokus på maskinsikkerhed

Over 70 % mener, at den fysiske arbejdsplads vil udvikle sig i fremtiden, og mener, at maskinsikkerhed, ergonomi og løft er de vigtigste forbedringsområder på arbejdspladsen. Maskinsikkerhed står øverst på listen med 58 %, der siger, at det er meget vigtigt at udvikle den del i løbet af de næste fem år. Ergonomi og løft er tæt på og er også et vigtigt aspekt af at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne føler sig godt tilpas og præsterer godt på arbejdet.

Fremtiden ser lys ud

Rapporten viser, at de fleste er positive overfor fremtiden, og at et stort flertal mener, at arbejdsmiljøet vil blive bedre med tiden. Hos AJ Produkter har vi designet og indrettet arbejdspladser i mere end 45 år. Og vi kan tilbyde mere end 15.000 produkter til kontorer, skoler, lagre og industrien. Kontakt os endelig, hvis du har brug for hjælp.

Vær den første til at modtage vores nyheder og gode tilbud

Vil du høre om unikke muligheder, nye produkter og historier om, hvordan du kan gøre din arbejdsplads lidt bedre? Så tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev og vær den første til at modtage vores bedste tilbud og nyheder.
Vent venligst...
* Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev accepterer du vores persondatapolitik