Du arbejder forkert og for meget

Du arbejder forkert og for meget

Føler du tit, at du går helt udkørt fra arbejde, fordi du virkelig har arbejdet igennem. Men faktisk kan du ikke pege på at have løst en konkret opgave? Så arbejder du forkert. 
Er du produktiv eller effektiv?

Det kan måske være svært lige at svare på, men der er faktisk en kæmpe forskel.  
  
Du kan fx starte med at tage et kigge på din arbejdsuge. Måske har du har mega travlt - du har holdt lange møder, svaret på et hav af mails og seriøse indhug i din to do-liste. Du har kort sagt været en god effektiv medarbejder. Men du har nok ikke været særlig produktiv og nået nogle af de store/vigtige opgaver, som faktisk betyder noget.

Thomas Munksgaard er ekspert i at styrke personlige arbejdsvaner og ejer af konsulentvirksomheden MERE TID. Han kalder det en lang psykologisk overspringhandling, når vi fylder arbejsdagen med - mere eller mindre - overfladiske opgaver. Det er opgaver, som ikke skaber nogen som helst værdi på den lange bane. 
 
“Første skridt er at blive bevidst om, hvilke opgaver, man faktisk bruger tid på. Herefter kan man begynde at prioritere. Du er nemlig ikke en succes, bare fordi du har travlt og udfører mange opgaver,” siger Thomas Munksgaard.
Er du produktiv eller effektiv?

Genovervej dine arbejdsrutiner 

Der kan være en tendens til, at der går pølsefabrik i hverdagen, hvor du bare udfører de opgaver, der lander på dit bord uden at tænke videre over det. Og det er dræbende for kreativiteten og produktiviteten, siger Thomas Munksgaard.  
  
“At have travlt er ikke det samme som at opnå resultater. Det handler om at gøre de rigtige ting, ikke bare mange ting."

FAQ

Tegn på at du arbejder for meget, kan inkludere konstant træthed, nedsat produktivitet, irritabilitet, søvnproblemer, hyppige sygedage, og en følelse af apati eller mangel på motivation. Mange oplever også fysiske symptomer som hovedpine og muskelsmerter. Disse tegn kan indikere, at det er tid til at reevaluere arbejdsbyrden og balancen mellem arbejde og fritid.
 
 
 
 
 
Forskellen på at være effektiv og produktiv er, at effektivitet handler om at gøre tingene rigtigt, altså at udføre opgaver på den mest hensigtsmæssige og mindst ressourcekrævende måde. Produktivitet derimod fokuserer på mængden af arbejde eller opgaver, der bliver fuldført inden for en bestemt tidsramme. I artiklen anbefales det at arbejde smartere (mere effektivt), ikke nødvendigvis mere (mere produktivt), hvilket underbygger vigtigheden af at fokusere på kvaliteten af arbejdet frem for kvantiteten.
For at blive mere produktiv anbefales det at fokusere på vigtige opgaver, minimere forstyrrelser, og planlægge din arbejdsdag strategisk med tid til både koncentreret arbejde og nødvendige pauser. Desuden er det vigtigt at undgå overarbejde og holde en god arbejdslivsbalance for at opretholde langvarig produktivitet.
For at blive mere kreativ på arbejdet kan man introducere regelmæssige pauser for at undgå udmattelse og fremme friske idéer, skabe et stimulerende arbejdsmiljø med plads til at eksperimentere og fejle, samt opmuntre til samarbejde mellem kolleger for at udveksle forskellige perspektiver. Desuden kan man øge sin kreativitet ved at udfordre sig selv med nye opgaver og tilgange til arbejdet.
For at prioritere arbejdsopgaver effektivt kan du anvende en metode som at skelne mellem opgavernes vigtighed og akutte behov. Overvej at bruge Eisenhower-boksen, der deler opgaver ind i kategorier baseret på deres vigtighed og hastende karakter. Fokuser på de opgaver, der er vigtige og akutte først, og planlæg derefter tid til de vigtige, men ikke akutte opgaver. Dette er i tråd med artiklens fokus på at arbejde smartere ved at optimere tiden og ressourcerne.
For at vurdere om en opgave tilfører værdi, kan du overveje, hvorvidt den bidrager til dine eller virksomhedens langsigtede mål. Spørg dig selv, om opgaven effektivt fremmer disse mål, om den forbedrer arbejdsmiljøet, eller om den øger kvaliteten af det arbejde, der leveres.