10 tips til at blive mere effektiv

10 tips til at blive mere effektiv

Når du bliver bevidst om, hvordan du udnytter din koncentration, kan du minimere din arbejdstid med flere timer om dagen. 

Du er kun i "zonen" to timer om dagen

Du har kun én til to timers høj koncentrations energi til rådighed om dagen. Det er dér, hvor du er helt i “zonen” og kan lave opgaver, der kræver dit fulde fokus. Det fortæller Thomas Munksgaard, der er ekspert i at styrke personlige arbejdsvaner og ejer af konsulentvirksomheden MERE TID. Han forklarer, at første skridt til at blive mere produktiv er at blive bevidst om, hvordan hjernen virker.  

“Når du bliver klar over, hvordan du udnytter din hjernes koncentrationsevne i løbet af dagen, så kan du skære rigtig mange timer af din arbejdsuge.”
Citat af Thomas Munksgaard, ejer af MERE TID

3 ting du skal fokusere på 

Thomas Munksgaard fortæller, at mange begår en kæmpe fejl helt fra arbejdsdagens begyndelse.  
“Du begynder sikkert dagen med at tjekke mails og ordne praktiske opgaver, før du rigtig begynder på dagens arbejde.
Det er en kæmpe fejl. Din hjerne er skarpest først på dagen, så her bør du sætte dig ned, lukke verden ude og fokusere på dine vigtigste opgaver,” siger han.  

Han forklarer, at du så efter frokost bør skemalægge de opgaver, der ikke kræver dit helt dedikerede fokus. Det kan fx være at tage telefonmøder og svare på mails.  
En illustration af tre vigtige fokuspunkter for en hjerne der leverer på højeste niveau
Ifølge Thomas Munksgaard skal du fokusere på tre grundlæggende ting, hvis du vil have hjernen til at levere på højeste niveau: Søvn, kost og bevægelse. 

“Det er selvindlysende, at du skal sørge for at være veludhvilet, men derudover spiller dit blodsukker en afgørende rolle for dit produktionsniveau. Jo mere stabilt, du holder det i løbet af dagen, jo mere energi har hjernen. Så du skal helst undgå sukker,” siger han.  

Du er måske også en del af den store gruppe, der glemmer bevægelse. For helt optimalt har hjernen det faktisk bedst, hvis du bevæger dig hvert 25. minut, siger Thomas Munksgaard.  

“Det er videnskabeligt bevist, at hjernen ikke kan arbejde stærkt fokuseret i mere end 25 minutter. Sæt evt. alarmen på din telefon, og hold en lille pause hvert 25. minut, hvor du fx går en lille tur.” 

Herunder kan du læse 10 råd fra Thomas Munksgaard til, hvordan du får en langt mere produktiv arbejdsdag.

10 Konkrete tips til en mere effektiv arbejdsdag  

1. Forstå hjernens rolle  

Din hjernes følelser styrer din dag. Sørg for ro i sindet for at håndtere dagens opgaver effektivt.  
  

2. Optimal brug af koncentration 

Du har typisk 1-2 timer af høj koncentrationsenergi dagligt. Udnyt denne tid til opgaver, der kræver dit fulde fokus. Læg disse timer først på dagen.   
 

3. Skab de rette rammer 

Minimer forstyrrelser for at skabe et miljø, hvor arbejde kan udføres mere effektivt og hurtigere.  
  

4. Pomodoro teknikken 

Sæt et ur til at ringe hvert 25. minut, hvor du holder en kort pause fra arbejdet. Din hjerne fungerer bedst ved at arbejde i etaper. Du kan læse mere om Pomodoro teknikken her. 
  

5. Brug pauser rigtigt 

Pauser bør ikke bruges til at tjekke mails. Her skal du helt væk fra arbejdet.  

6. Bevægelse og blodsukker 

Bevæg dig før og efter frokost for at regulere blodsukkeret og undgå at falde i huller af træthed.  
  

7. Undgå overspringshandlinger 

Fokusér på at lave det rigtige på det rigtige tidspunkt. Undgå at falde i fælden med flere overspringshandlinger.  
  

8. Kortere To-Do lister 

Lav kortere to-do lister for bedre overblik og fokus. Så får du heller ikke dårlig samvittighed over aldrig at nå dine To-Do lister.  

9. Timeboxing til store opgaver 

Sæt god plads af i din kalender til store opgaver for bedre at styre din tid.  
  

10. Ugentlig evaluering 

Kig tilbage på, hvad du nåede i løbet af ugen. Det giver dig overblik til at reflektere over din uge, så du bedre kan forstå og forbedre din tilgang til arbejde og produktivitet.  
 

FAQ

At være effektiv betyder at opnå maksimale resultater med minimal indsats, tid eller ressourcer. Det handler om at udrette det ønskede med så lidt spild som muligt.
At være produktiv betyder at skabe, producere eller fuldføre en betydelig mængde arbejde eller resultater inden for en given tidsramme. Det handler om effektivitet i at generere output eller nå mål.
Effektivitet handler om at gøre tingene på den bedst mulige måde, med mindst mulig spild af tid og ressourcer, mens produktivitet fokuserer på mængden af arbejde eller output, der genereres inden for en bestemt tidsramme. Effektivitet er kvalitetsorienteret og måler, hvordan ressourcer udnyttes optimalt, hvorimod produktivitet er kvantitetsorienteret og måler output eller resultater.
For at blive mere effektiv, start med at udnytte din hjerne og energi optimalt, skab et miljø uden forstyrrelser, og anvend teknikker som Pomodoro for at forbedre fokus og produktivitet. Overvej korte pauser og motion for at booste din energi, undgå overspringshandlinger, og arbejd med overskuelige opgavelister. Brug timeboxing til at styre tid effektivt og reflekter regelmæssigt over dine arbejdsrutiner for løbende forbedring. Disse strategier er centrale for at opbygge effektivitet i dit daglige arbejde.
Man er oftest mest effektiv når man arbejder i overensstemmelse med sin naturlige energicyklus, typisk i de tidlige timer af arbejdsdagen, hvor koncentrationen og energiniveauet er højere. Det anbefales at udnytte disse perioder til de mest krævende opgaver og planlægge pauser og mindre krævende opgaver til tider, hvor energien daler.
Personalets effektivitet refererer til, hvordan medarbejdere udnytter deres tid, færdigheder og ressourcer for at opnå arbejdsopgaver med maksimal produktivitet og minimalt spild. Det indebærer optimal udnyttelse af arbejdstiden og ressourcer, fokusering på opgaver, og anvendelse af teknikker og strategier for at forbedre arbejdsprocesserne. Effektivitet i arbejdsstyrken bidrager til virksomhedens samlede succes og målopnåelse.
At fokusere på personalets effektivitet er vigtigt for virksomheden, da det direkte påvirker produktiviteten, arbejdskvaliteten og den generelle succes. Effektive medarbejdere udnytter tiden bedre, leverer resultater hurtigere og med højere kvalitet, hvilket kan føre til øget kundetilfredshed og bedre økonomiske resultater for virksomheden. Ved at optimere arbejdsprocesserne og støtte medarbejderes effektivitet, sikrer virksomheden også et mere motiverende og mindre stressfyldt arbejdsmiljø.