Sådan gør du det nemt at affaldssortere

Sådan gør du affaldssortering nemt

At sortere affaldet er effektivt, let at implementere og videreudvikle. Med tydelig mærkning og flere forskellige beholdere vil det også være let for medarbejderne at gøre det rigtigt. Her får du tips til, hvad du kan gøre for at forbedre affaldssorteringen på din arbejdsplads.
Affaldssortering i sorteringsskab

Spar på både energi og naturens ressourcer

Alle har gavn af affaldssortering. Ikke nok med at batterier og andet farligt affald kan bortskaffes på en sikker måde, så bidrager affaldssorteringen også til miljømæssige fordele i produktionsfasen. Det er klart mere energi- og ressourceeffektivt at fremstille nyt papir af genanvendt materiale end først at brænde gammelt papir for derefter fælde en masse træer for at få råmateriale til det nye papir. 

Start med at sortere det farligste

Så hvordan kommer du i gang? Et tip er at starte med det, som skader mest: det miljø- og sundhedsfarlige affald. Nogle produkter indeholder stoffer, der er giftige, eksplosive eller brandfarlige, og derfor skadelige for mennesker og miljø. Brugte batterier, lavenergipærer, lysstofrør, computere og andet elaffald er eksempler på affald, der bør sorteres fra og afleveres på genbrugspladsen eller affaldscentret i din kommune. Placér det farlige affald i egnede beholdere, mens du venter på, at det skal indsamles/bortskaffes. 

Batteriboks til brugte batterier

Tip! Batteriboks

En batteriboks kan opbevare små, brugte batterier på en praktisk og sikker måde. Batteriboksen er udstyret med et børnesikret låg til sikker opbevaring. Låget åbnes med en tilhørende nøgle ved tømning. Opbevaringsboksen leveres med et vægbeslag, så den kan fastgøres til væggen et synligt sted. Kassen kan rumme 15 liter.

Se produkt

Gør det nemt på arbejdspladsen

Jo mere vi sorterer, desto bedre for miljøet. Gør det lettere for dine medarbejdere ved at placere genbrugssbeholdere i passende afstand fra deres arbejdsplads. I kontormiljøer kan det være en god idé at have beholdere til papiraffald under skrivebordet og i printerrummet. På værkstedet og lageret er det en god idé at placere miljøstationer strategisk tæt på de steder, hvor affaldsmateriale genereres. I forhold til antallet af beholdere, er tommelfingerreglen: hellere for mange end for få – så er der større sandsynlighed for, at tingene ender de rigtige steder.  

En kvinde sorterer affald på kontoret
Se FAHRENHEIT-serien her
3 Hvide beholdere til affaldssortering
Se alt til affaldssortering her

Kom restaffald i en klassisk affaldsspand

Restaffaldet, der skal til forbrænding – det, der tidligere blot blev kaldt affald – kan med fordel placeres i en klassisk affaldsbeholder, der er nem både at tømme og rengøre. Beholderen fås i flere forskellige størrelser, men fælles for dem alle er, at de er fremstillet af slagfast og UV-resistent HD-polyethylen, og at de har store hjul, der gør det let at håndtere og flytte dem. 


Affaldsbeholdere i sampak til affaldssortering

TIP! Pakke med fire affaldsbeholdere

Ønsker du en prisvenlig løsning? Vælg vores sæt med fire forskelligt farvede 60-liters affaldsbeholdere med låg og to vogne med plads til to beholdere pr. vogn.
• Praktisk og mobil løsning på hjul
• Låg med håndtag til nem åbning og tømning
• Vognene har let rullende hjul og kan kobles sammen

Se produkt

Anvend tipcontainere til storskrald

Når det kommer til affaldssortering af større elementer - grovere materialer eller indsamling af alle de forskellige typer affald, der sorteres på arbejdspladsen - er tipcontainere et fremragende valg. De robuste containere fås i flere størrelser fra 150 til 3.000 liter, og er alle designet til at modstå hård håndtering og brug med gaffeltrucks. De fås også i forskellige farver, så det bliver endnu lettere at sortere. Komplementér med låg, mærkater og andet funktionelt tilbehør, der gør det nemt at vælge den rigtige løsning, selv med det groveste affald.

Affaldsspande med sorteringskombination

Fire tips til at komme i gang med affaldssorteringen:

1. Start med det farligste – Adskil batterier, pærer, elektrisk affald osv. fra resten af affaldet.
2. Gør det tydeligt – Anvend sorteringsmærker eller beholdere i forskellige farver til forskellige typer affald.
3. Flere affaldsbeholdere i én – Vælg et skab med flere affaldsbeholdere, hvis der er plads til det. Det gør sortering lige så let som at smide alting i den samme skraldespand - og så ser ovenikøbet godt ud!
4. Hav flere miljøstationer – Sørg for, at medarbejderne altid har en miljøstation let tilgængelig, både i nærheden af deres egen arbejdsplads, i personalerum og kantinen.

Har du spørgsmål til affaldssortering? Kontakt os