Indretningstips til et NPF-tilpasset klasselokale

Indretningstips til et NPF-tilpasset klasselokale

I skolen møder børnene ofte høje krav - som særligt er svære at leve op til for dem med ADHD, autisme eller ordblindhed. Dette pres øger stressen og forværrer deres symptomer. At tilpasse skolen til NPF-elevernes behov vil skabe en bedre uddannelse for alle elever. Det giver nemlig mulighed for, at alle elever kan holde bedre fokus i undervisningen, da rammerne møder deres personlige behov.

Fordelene ved det NPF-tilpassede klasseværelse

En skole, der er indrettet, så den passer til børn med NPF-diagnoser (neuropsykiatriske funktionsnedsættelser), passer til alle. For eksempel er overskuelighed og god struktur, som er vigtigt for mange børn med ADHD, autisme osv., lige så gavnligt for alle øvrige elever og ansatte. Her er nogle indretningstips, som kan hjælpe dig med at gøre dit klasselokale NPF-venligt.

Elever fordyber sig i et NDD-tilpasset klasselokale

1. Zoneinddeling af klasselokalet

Et NPF-klasselokale bør have plads til flere forskellige typer af læringssituationer. Inddel rummet i mindre zoner, f.eks. til individuelt arbejde, gruppearbejde og helklasseundervisning. Elever med NPF kan have svært ved at klare lange sessioner, men ved at have zoner i klasselokalet kan læreren have flere forskellige aktiviteter i samme lektion.

Helklasseundervisning fungerer bedst, når eleverne sidder med front mod tavlen. Det signalerer tydeligt, hvor opmærksomheden skal rettes hen. Når der er tid til selvstændigt arbejde, har de fleste gavn af at sidde i et privat og afskærmet område, enten ved deres plads, i en bås eller i et separat rum, da det minimerer distraherende sanseindtryk.

2. Bred variation af arbejdspladser

Individualiseret undervisning er lettere, når der er forskellige siddemuligheder. Det giver den studerende mulighed for at følge undervisningen fra det sted, der passer bedst til deres koncentration, f.eks. en lænestol eller en kontorcykel.

Alternative siddepladser
Alle har gavn af variation. For et barn, der har svært ved at sidde stille, er det særligt værdifuldt at tillade bevægelse i klasselokalet. Det reducerer angst og rastløshed i kroppen. En balancestol eller en balancebold er et godt alternativ til de sædvanlige skolestole.

Hæve sænkebord
At veksle mellem at stå og sidde har fordele for alle elever. Det øger blodcirkulationen og dermed energiniveauet og koncentrationen. Hæve sænke skoleborde kan bruges i hele klassen eller i afskærmede båse for at give mere variation i timerne.

Afskærmning 
Gulvskærme er fleksible og flytbare; de fjerner distraktioner og skaber en sikker atmosfære omkring eleven. Fordelen ved tynde, sammenklappelige gulvskærme er, at eleverne nemt kan bære dem et andet sted hen. Skærme giver eleverne mulighed for at udføre opgaver, der kræver koncentration, og stadig blive i klasseværelset og bevare en følelse af at høre til.

En elev sidder på en kontorcykel og koncentrerer sig bag en skærmvæg
Elever er kreative i et NDD-tilpasset lokale

3. Indretning til forskellige aktiviteter

Gruppeborde 
Giv mulighed for at arbejde to og to eller i grupper. Grupper af borde i en del af klasselokalet giver bedre betingelser for samarbejde, hvor hele gruppen føler sig inkluderet. Det gør det også lettere for læreren at se eleverne hele tiden og give støtte, når der er behov for det.

Læsehjørne
Børn med NPF-diagnoser kan have lettere ved at fokusere, når de kan sidde blødt og uforstyrret, f.eks. i en sækkestol eller sofa. Bløde siddepladser hjælper også med at reducere støjniveauet i klasseværelset og skabe en roligere atmosfære.

Samling
Et stort tæppe kan fungere som samlingssted til snackpauser eller aktiviteter for hele klassen.

4. Reducer larm og støj

Et behageligt støjniveau i klasseværelset giver et mere behageligt arbejdsmiljø, både for eleverne og læreren. Indret med tekstiler og polstrede møbler, da de hjælper med at absorbere lyd. Gardiner, puder, tæpper og lænestole er gode eksempler. Lydabsorbenter på væggene opfanger samtalelyde og reducerer ekko i rummet.

Sæt filtdutter på alle stole, eller vælg et stel med hjul til skolestolene. Skrabelyde på gulvet kan være meget forstyrrende. Nogle børn med NPF-diagnoser kan have brug for at lukke lyden helt ude, f.eks. ved at bruge ørepropper. Andre kan have brug for musik i ørerne for at hjælpe dem med at fokusere.

To elever fordyber sig i et NDD-venligt klasselokale
To elever sidder på et podie og læser

5. Minimera lysindtryk

Et blinkende lysstofrør er irriterende for alle. Udskift alle lyskilder med LED med en styrke, der svarer til dagslys. Minimer skarpe skygger, da de kan forstyrre øjet. En god løsning er at placere flere lyskilder i lokalet, hvilket giver et mere jævnt lys. Vælg vinduer, der vender ud mod skolegården i jordhøjde eller korridoren for at reducere forstyrrelser udefra.

TIP: Indret med dæmpede jordfarver som grøn og brun. Ensartede farver konkurrerer ikke om elevernes opmærksomhed og bidrager til en studievenlig atmosfære.

6. Sensomotoriske hjælpemidler

Stressbolde og lignende ting til at holde rastløse fingre beskæftiget er et populært værktøj i det NPF-tilpassede klasseværelse. De kan være en del af basisudstyret i alle klasseværelser, så ingen klasseværelser skiller sig ud. Lad alle børn bruge genstandene for at normalisere brugen af dem.

En elev bruger sensoriske hjælpemidler i skolen

Design et godt læringsmiljø fra starten

NPF-tilpasning af skolemiljøer kan starte i designfasen. Tænk for eksempel over, hvilken adfærd rummet opfordrer til. En lang korridor signalerer løb, så børn med NPF-diagnoser kan have svært ved at forstå, hvorfor det ikke er tilladt at løbe i korridoren. Kantinen er et stort, åbent rum, hvor lyden giver ekko fra gulv til loft - så hvorfor være stille? Ved at designe miljøet anderledes er det muligt at kontrollere adfærden. En hotellounge har dæmpet belysning, tæpper og bløde møbler for at signalere et lavt samtaleniveau - den samme tankegang kan anvendes på skoler.

Som en familieejet virksomhed med 21 markeder arbejder vi konstant på vores egen lederudvikling. Men vi har også arbejdet med iværksættere og virksomhedsledere i 45 år. Så lad os hjælpe dig med arbejdspladsdesign - og bidrage til din viden om ledelse, f.eks. agil ledelse.


Hvor stammer agil ledelse fra?

Agil ledelse har sine rødder i Manifesto for Agile Software Development, som blev skrevet af en gruppe softwareudviklere i USA i begyndelsen af 00'erne. Modellen blev udviklet som en reaktion på begrænsningerne og udfordringerne ved den traditionelle vandfaldsmetode. Det drejede sig bl.a. om krav til detaljerede specifikationer, unødvendigt bureaukrati og behovet for omfattende dokumentation af det udførte arbejde. Man mente, at der i en verden i rivende udvikling med konstante markedsændringer, behov for hurtige beslutninger og effektivt arbejde, var behov for en fleksibel arbejdsform med uformelt samarbejde og hurtig beslutningstagning.

FAQ

I en NPF-tilpasset skole er forudsætningerne til stede for, at alle elever kan opfylde videnskravene og udvikle sig, uanset om de har en NPF-diagnose eller ej. Både det fysiske miljø og pædagogikken er tilpasset de elever, der har brug for hjælp til at klare sig igennem en hel skoledag eller til at koncentrere sig i timerne.
  • Koncentration
  • Fastholdelse af opmærksomhed
  • Interagere med andre mennesker
  • Forståelse af sociale koder
  • Indlæring og hukommelse
  • Motoriske færdigheder
  • At udtrykke sig i tale og på skrift
  • Planlægning og sortering
  • At skelne mellem vigtigt og uvæsentligt
  • Kontrol af impulser
ADHD, ADD, autismespektrumforstyrrelser, Tourettes syndrom, OCD (obsessive-compulsive disorder) og tale- og sprogforstyrrelser som dysleksi (ordblindhed) og dyskalkuli (talblindhed). Sameksistens, dvs. at have mere end én diagnose, er almindeligt.
ADHD er den mest almindelige NPF-diagnose, efterfulgt af autisme (hele spektret) og Tourettes syndrom.
Inddel rummet i zoner for individuelt og gruppearbejde, brug forskellige siddemuligheder og afskærmning for at minimere distraktioner.
Brug hæve sænkeborde, balancestole, lydabsorberende materialer og flytbare skærmvægge.
Anvend polstrede møbler, tekstiler som gardiner og tæpper, samt lydabsorberende paneler på væggene.
Brug LED-lys med dagslysstyrke, undgå skarpe skygger og placér flere lyskilder for jævn belysning.
Indret med dæmpede farver som grøn og brun, og undgå for mange visuelle forstyrrelser i synsfeltet.
Stressbolde, kontorcykler og sensomotoriske hjælpemidler kan hjælpe eleverne med at holde fokus og reducere rastløshed.